Vizualizace bytu 

Zde je ukázka vizualizací jednotlivých místností bytu, který jsem řešila od základní dispozice, přes barevný koncept až do finálního výstupu. Vizualizace přichází až na konec, kdy už je projekt definitivně dotvořen. Fotorealistické výstupy dokáží každému člověku zprostředkovat co nejvěrněji představu o novém bydlení.